Stomatološka ordinacija „dr Mirjana Bursać Radićević“ je osnovana  2004. god. godine,uz težnju dr Mirjane da svoje iskustvo primeni u svakodnevnoj praksi uz primenu savremenih materijala i tehnika  u lepom okruženju.Uz nesebičnu pomoć svoje porodice,sa puno entuzijazma,ordinacija se razvijala po savremenim protokolima,sve u cilju obostranog zadovoljstva.

 PRE - POSLE

ORTODONCIJA PRE - POSLE

SERTIFIKATI

UTISCI